Ocenjevanje vin letnik 2020

Spoštovane vinogradnice in vinogradniki!

Kot vsako leto smo tudi letos ocenjevali naša vina letnik 2021.

Ocenjevanje je potekalo v petek  22.3.2020 v prostorih kulturnega doma Straža. Na ocenjevanje je prispelo 79  vzorcev. Glede na leto in situacije v kateri smo se znašli je to število precej ugodno. Preko leta so nas pestile razne težave, od spomladanske pozebe, ponekod toča in pa seveda razmere zaradi epidemije Covid-19. Vse te nevšečnosti so pripomogle da je bil pridelek manjši. Kot je videti iz rezultatov ocenjevanja, so ti rezultati odraz takega leta. Seveda ni šlo brez neocenjenih vin. Napake so v večini odpravljive.

Vsem vinogradnicam in vinogradnikom čestitam za pridelana vina, še posebno dobitnikom priznanj in medalj. V tekočem letu želim vsem veliko veselja in uspeha pri delu v vinogradu in kleti.

Iskreno se zahvaljujem degustatorjem za korektno in profesionalno delo, kakor tudi tehnični ekipi ki je ocenjevanje izpeljala brezhibno.

Predsednik DVS, Srečko Kovačec

Rezultate ocenjevanja vin najdete tu.

Poročilo predsednika ocenjevalne komisije

DEGUSTACIJA VIN – DV Straža, 23.3.2021 23.3.2021 je v prostorih kulturnega doma v Straži potekalo ocenjevanje vin, ki ga je organiziralo Društvo vinogradnikov Straža. Ocenjevanje je bilo izpeljano z upoštevanjem vseh zahtev za preprečevanje širjenja novega virusa Covid-19. Vina je ocenila ena 5-članska degustacijska komisija, katero vodenje mi je bilo zaupano, za kar se organizatorju tudi zahvaljujem. Skupno smo ocenili 79 vzorcev vin. Kljub velikemu številu vzorcev vin, je komisija delovala enotno in strokovno. Vinski letnik 2020 si bomo zagotovo zapomnili po spomladanski pozebi, ki je vplivala na količinsko slabši letnik, prav tako na slabšo kakovost vina predvsem zaradi neenakomernega odganjanja mladic, posledično neenakomernega cvetenja vinske trte ter neenakomernega dozorevanja. Na eni strani smo imeli grozdje z relativno visoko sladkorno stopnjo in na drugi strani nedozorelo grozdje, ki daje vinu v okusu grobost, zelene, nedozorele tanine ter nečist vonj (bekser, merkaptani, po nedozorelem…). Marsikje je bila tudi toča. Slabša dozorelost se v grobosti kaže tako v belih vinih kot v cvičkih in rdečih, in sicer je zaznati »zelene«, nedozorele tanine. Marsikateri cviček bi za višjo kakovost potreboval še nekaj enološke obdelave zaradi grobosti. Modre frankinje so sicer zelo lepo obarvane, vendar nekoliko manj polne v okusu z visoko kislino in grobe, ki kažejo v večini v tem trenutku povprečno kakovost, razen posameznih izjem. Več pozornosti bi bilo potrebno posvetiti biološkemu razkisu in enološki obdelavi vina. Pri belih vinih se je kazala reduktivnost, predvsem zaradi visoke vsebnosti žvepla (posledično tudi zaradi nizke vrednosti pH). Pridelovalce lahko pohvalim, ker so bila vsa vina bistra, kar je pri ocenjevanju vin tudi potrebno. Med belimi sortami je izstopal kerner, renski rizling, tudi posamezen rumeni muškat, ki pa je pri večini vzorcev izstopal po previsoki vsebnosti sladkorja. Komisija je izločila cca 20 % vin, in sicer zaradi napak kot so bekser, previsoka vsebnost žvepla in oksidacija. Bolezenskega stanja ni zaznati. Glede na težaven letnik in na to, da smo bili zaradi epidemije novega virusa Covid-19 zelo omejeni glede druženja in gibanja, posledično tudi obiska enološkega laboratorija, je kakovost vin dobra, predvsem iz vidika, da ni zaznati bolezenskega stanja. V svojem imenu in v imenu komisije čestitam vsem vinogradnikom za dosežena odličja. Prav tako pa čestitke organizatorju za strokovno izpeljano degustacijo.

Andrej Bajuk, univ.dipl.ing.živ.teh

Ocenjevalno komisijo so sestavljali:

Predsednik
Andrej Bajuk

Člani
Samo Hudoklin
Jože Murgelj
Anton Koncilja
Srečko Kovačec