Obvestilo upravnega odbora DVS

Zaradi nastale situacije (Covid 19) in omejitev s katerimi se soočamo, ni bilo mogoče izvesti občnega zbora članov. Iz tega razloga in možnostjo, ki nam jo dovoljuje zakon, smo vse dejavnosti občnega zbora prenesli na upravni odbor.

Na seji upravnega odbora, 25.03.2021, so se tako soglasno sprejela in potrdila vsa poročila:

  • Poročilo predsednika za leto 2020
  • Poročilo blagajnika
  • Poročilo nadzornega odbora

S strani predsednika je bil tudi predstavljen plan dela za leto 2021.

Celoten zapisnik lahko preberete tu.

Ker je letos volilno leto, bodo tudi volitve izvedene malo drugače kot je bilo to do sedaj v praksi.

Upravni odbor je sestavil listo kandidatov, na kateri so člani predlagani za določene funkcije. Ker naš pravilnik dopušča dva mandata zapored na funkciji predsednika, je sedanji predsednik predlagan še za en mandat.

Naprošamo in apeliramo na vse naše člane, da predlagajo svoje kandidate, ki bi bili pripravljeni prevzeti določeno funkcijo.

Predlog kandidatov upravnega odbora najdete tu.

Svoje predloge lahko pošljete na e-naslov tatjana.avsenik@krka.biz do 23.04.2021.

Vse prejete predloge bo volilna komisija pregledala in jih uvrstila na volitve.

Čeprav v bližnji prihodnosti občnega zbora ne bo mogoče izpeljati, boste pravočasno dobili vse informacije.

Obveščamo vas tudi, da bodo odličja ocenjevanja vin podeljena, ko bo čas temu dopuščal. Vzorci za teden cvička pa se bodo pobirali predvidoma 4. maja.