Otvoritev doma Društva vinogradnikov Straža

Spoštovani vinogradnice in vinogradniki,

V sklopu dogodkov in prireditev 35. straške jeseni, Vas vabimo na slavnostno otvoritev našega doma.

Ob otvoritvi bodo podeljena tudi odličja z ocenjevanja vin, za zaključek pa vas čaka pogostitev z degustacijo.

Vidimo se v petek, 10.09.2021 ob 17. uri pred našim novim domom.

Dogodek se bo odvijal v skladu s priporočili in ukrepi za zajezitev širjenja okužbe s Covid-19.

Dodatne informacije so vam na voljo na tel. št: +386 41 339 171

Prijave na 49. Teden cvička

Vse vinogradnike in vinogradnice obveščamo, da bo 49. Teden cvička zaradi danih pogojev tudi letos potekal v skrčeni obliki. Srečanje vinogradnikov Dolenjske bo tako v soboto 10. julija s pričetkom ob 16h pri lovskem domu Veliki gaber 97.

Zaradi omejenega števila (9) naj bi se tega udeležili vinogradniki ki so sodelovali na ocenjevanju s svojimi vini, zastavonoša in vsi ki si želijo do popolnitve dodeljene kvote.

Vse zainteresirane naprošamo, da o udeležbi čimprej obvestite predsednika.

Četrto Slovensko med-društveno ocenjevanje vin

Tudi letos smo se udeležili državnega ocenjevanja vin in bili zelo uspešni.
Oddali smo 2 vzorca in osvojili 2 zlata priznanja:

  • Modra frankinja vinogradnika Roman Stoparja z oceno 88.33
  • Renski rizling vinogradnika Srečko Kovačeca z oceno 88.67

Iskrene čestitke v imenu Društva vinogradnikov Straža!

Ocenjevanje vin na 49. Tednu cvička

Vse člane obveščamo, da bomo vzorce vin za ocenjevanje na 49. Tednu cvička pobirali v torek 4.5.2021.

Vse ki želite sodelovati naprošamo, da prej pokličete predsednika društva (041 339 171) ali podpredsednika (041 706 485), da se dogovorimo o prevzemu vzorcev.

Obvestilo upravnega odbora DVS

Zaradi nastale situacije (Covid 19) in omejitev s katerimi se soočamo, ni bilo mogoče izvesti občnega zbora članov. Iz tega razloga in možnostjo, ki nam jo dovoljuje zakon, smo vse dejavnosti občnega zbora prenesli na upravni odbor.

Na seji upravnega odbora, 25.03.2021, so se tako soglasno sprejela in potrdila vsa poročila:

  • Poročilo predsednika za leto 2020
  • Poročilo blagajnika
  • Poročilo nadzornega odbora

S strani predsednika je bil tudi predstavljen plan dela za leto 2021.

Celoten zapisnik lahko preberete tu.

Ker je letos volilno leto, bodo tudi volitve izvedene malo drugače kot je bilo to do sedaj v praksi.

Upravni odbor je sestavil listo kandidatov, na kateri so člani predlagani za določene funkcije. Ker naš pravilnik dopušča dva mandata zapored na funkciji predsednika, je sedanji predsednik predlagan še za en mandat.

Naprošamo in apeliramo na vse naše člane, da predlagajo svoje kandidate, ki bi bili pripravljeni prevzeti določeno funkcijo.

Predlog kandidatov upravnega odbora najdete tu.

Svoje predloge lahko pošljete na e-naslov tatjana.avsenik@krka.biz do 23.04.2021.

Vse prejete predloge bo volilna komisija pregledala in jih uvrstila na volitve.

Čeprav v bližnji prihodnosti občnega zbora ne bo mogoče izpeljati, boste pravočasno dobili vse informacije.

Obveščamo vas tudi, da bodo odličja ocenjevanja vin podeljena, ko bo čas temu dopuščal. Vzorci za teden cvička pa se bodo pobirali predvidoma 4. maja.

Ocenjevanje vin letnik 2020

Spoštovane vinogradnice in vinogradniki!

Kot vsako leto smo tudi letos ocenjevali naša vina letnik 2021.

Ocenjevanje je potekalo v petek  22.3.2020 v prostorih kulturnega doma Straža. Na ocenjevanje je prispelo 79  vzorcev. Glede na leto in situacije v kateri smo se znašli je to število precej ugodno. Preko leta so nas pestile razne težave, od spomladanske pozebe, ponekod toča in pa seveda razmere zaradi epidemije Covid-19. Vse te nevšečnosti so pripomogle da je bil pridelek manjši. Kot je videti iz rezultatov ocenjevanja, so ti rezultati odraz takega leta. Seveda ni šlo brez neocenjenih vin. Napake so v večini odpravljive.

Vsem vinogradnicam in vinogradnikom čestitam za pridelana vina, še posebno dobitnikom priznanj in medalj. V tekočem letu želim vsem veliko veselja in uspeha pri delu v vinogradu in kleti.

Iskreno se zahvaljujem degustatorjem za korektno in profesionalno delo, kakor tudi tehnični ekipi ki je ocenjevanje izpeljala brezhibno.

Predsednik DVS, Srečko Kovačec

Rezultate ocenjevanja vin najdete tu.

Poročilo predsednika ocenjevalne komisije

DEGUSTACIJA VIN – DV Straža, 23.3.2021 23.3.2021 je v prostorih kulturnega doma v Straži potekalo ocenjevanje vin, ki ga je organiziralo Društvo vinogradnikov Straža. Ocenjevanje je bilo izpeljano z upoštevanjem vseh zahtev za preprečevanje širjenja novega virusa Covid-19. Vina je ocenila ena 5-članska degustacijska komisija, katero vodenje mi je bilo zaupano, za kar se organizatorju tudi zahvaljujem. Skupno smo ocenili 79 vzorcev vin. Kljub velikemu številu vzorcev vin, je komisija delovala enotno in strokovno. Vinski letnik 2020 si bomo zagotovo zapomnili po spomladanski pozebi, ki je vplivala na količinsko slabši letnik, prav tako na slabšo kakovost vina predvsem zaradi neenakomernega odganjanja mladic, posledično neenakomernega cvetenja vinske trte ter neenakomernega dozorevanja. Na eni strani smo imeli grozdje z relativno visoko sladkorno stopnjo in na drugi strani nedozorelo grozdje, ki daje vinu v okusu grobost, zelene, nedozorele tanine ter nečist vonj (bekser, merkaptani, po nedozorelem…). Marsikje je bila tudi toča. Slabša dozorelost se v grobosti kaže tako v belih vinih kot v cvičkih in rdečih, in sicer je zaznati »zelene«, nedozorele tanine. Marsikateri cviček bi za višjo kakovost potreboval še nekaj enološke obdelave zaradi grobosti. Modre frankinje so sicer zelo lepo obarvane, vendar nekoliko manj polne v okusu z visoko kislino in grobe, ki kažejo v večini v tem trenutku povprečno kakovost, razen posameznih izjem. Več pozornosti bi bilo potrebno posvetiti biološkemu razkisu in enološki obdelavi vina. Pri belih vinih se je kazala reduktivnost, predvsem zaradi visoke vsebnosti žvepla (posledično tudi zaradi nizke vrednosti pH). Pridelovalce lahko pohvalim, ker so bila vsa vina bistra, kar je pri ocenjevanju vin tudi potrebno. Med belimi sortami je izstopal kerner, renski rizling, tudi posamezen rumeni muškat, ki pa je pri večini vzorcev izstopal po previsoki vsebnosti sladkorja. Komisija je izločila cca 20 % vin, in sicer zaradi napak kot so bekser, previsoka vsebnost žvepla in oksidacija. Bolezenskega stanja ni zaznati. Glede na težaven letnik in na to, da smo bili zaradi epidemije novega virusa Covid-19 zelo omejeni glede druženja in gibanja, posledično tudi obiska enološkega laboratorija, je kakovost vin dobra, predvsem iz vidika, da ni zaznati bolezenskega stanja. V svojem imenu in v imenu komisije čestitam vsem vinogradnikom za dosežena odličja. Prav tako pa čestitke organizatorju za strokovno izpeljano degustacijo.

Andrej Bajuk, univ.dipl.ing.živ.teh

Ocenjevalno komisijo so sestavljali:

Predsednik
Andrej Bajuk

Člani
Samo Hudoklin
Jože Murgelj
Anton Koncilja
Srečko Kovačec

Ocenjevanje vin letnik 2020 – Obvestilo

Spoštovane vinogradnice in vinogradniki! Pred nami je ocenjevanje vin letnik 2020.

Pobiranje vzorcev bo v ponedeljek, 22.3.2021 od 17-19 ure v avli kulturnega doma Straža.

Vzorce oddajte v litrskih steklenicah, opremljene z nalepko, na kateri mora biti označeno: vrsta in tip vina ( polsuho, suho, bariqe, letnik…), lastnik in vinska gorica.

Za člane je cena enega vzorca 10€, pri oddaji več vzorcev je cena za vsak vzorec 8€, nečlani imajo enotno ceno 15€ po vzorcu.

Članarina za letošnje leto znaša 15 €, ki jo je  mogoče poravnati  pri oddaji vzorcev in pri predstavnikih vinskih goric, lahko tudi s položnico na TRR št. SI56 6100 0001 8757 916 pri Delavski hranilnici d.d.

Zaradi morebitnih nejasnosti lahko dobite dodatne informacije pri naslednjih članih društva:

Rajko Štajdohar
Matjaž Podvinski
041-642-559
041-392-435
Nova Gora  
Jože Bartolj
Marjan Bartolj
041-706-485
041-553-870
Stara Gora  
Momčilo Maksimovič
Matej Bukovec
Franci Golob
Edo Drobnič
Aleš Lavrič
041-503-185
031-315-348
041-910-041
041-635-794
040-338-811
Straška gora
Srečo Kovačec
Tatjana Avsenik
Nataša Stopar
041-339-171
031-609-638
031-828-240
Ljuben  

Zbor članov DVS zaradi izredne korona situacije odpade.

Vsa ostala obvestila in informacije bodo na voljo na spletni strani.

Srečno in zdravo v 2021

Spoštovane vinogradnice in vinogradniki,


Naj vam v teh negotovih časih zaželim lepe praznike, ter srečno in predvsem zdravja polno novo leto!

Želim vam tudi, da bi uspešno skletarili vsa vina letošnjega letnika in v naslednjem letu dobro opravili dela v vinogradih. Srčno upam, da bo trenutno stanje kmalu minilo in se bomo lahko ob kapljici rujnega in s pesmijo zopet družili po naših goricah in zidanicah.

Predsednik DV Straža,

Srečko Kovačec