O društvu

Društvo vinogradnikov Straža je bilo registrirano po zakonu o društvih v letu 1993 in je obdržalo ime od prejšnjega Društva vinogradnikov Straža, ki je bilo ustanovljeno veliko prej. Včlanjenih je 120 vinogradnikov iz naslednjih vinskih goric: Straška gora, Stara gora, Nova gora in Ljuben.

V teh gorica se zamenjuje samorodnica z žlahtnimi trtami, predvsem sadijo trte za pridelavo cvička. Člani društva se ukvarjajo ljubiteljsko s pridelavo vina, saj je zelo malo pridelovalcev tržnih viškov, vinske gorice pa ležijo na strmih pobočjih, pa tudi vinogradi so manjši. Društvo tesno sodeluje s pospeševalno službo na področju zaščite vinske trte in pridelave grozdja ter kletarjenja. Vsako leto pripravimo društveno ocenjevanje vin. Število vzorcev se iz leta v leto povečuje, kakor tudi kvaliteta vina. Člani se redno izobražujejo, udeležujejo se raznih prireditev v okviru občine Straža in v okviru Zveze društev vinogradnikov Dolenjske.

Predsednik društva
Srečko Kovačec – Tel: +386 41 33 91 71

Namestnik predsednika in blagajnik
Jože Bartolj – Tel: +386 41 70 64 85

Tajnica
Tatjana Avsenik – Tel: +386 31 60 96 38

e-Pošta: info@dvs.si

Spletna stran: https://www.dvs.si

Facebook stran: https://www.facebook.com/dvs.straza/

Naslov: Ulica Talcev 9, 8351 Straža

Transakcijski račun: SI56 6100 0001 8757 916